Държавна агенция „Закрила на детето”

Община Царево обяви началото на подбора на кандидат-членове за Съвета на децата. Процедурата стартира на 15 март и дава възможност на децата от община Царево да се включат в изработването на политиките, засягащи пряко най-малките граждани.

Съветът на децата е структура към Държавна агенция „Закрила на детето”, която функционира от 2003 г. насам. Създаден е, за да осигури участието на децата в обществения и политически живот, като им гарантира представителност в институциите на местно и държавно ниво, и възможност да вземат отношение по вълнуващите ги въпроси. В рамките на съвета се провеждат обсъждания между децата по въпросите за техните права, защитата им, развитието и възможността им за активно участие в гражданското общество.

В Съвета на децата членува по един представител от всяка административна област на страната. Всеки от членовете може да е част от организацията до навършване на пълнолетие, след което трябва да отстъпят местата си на други деца.

Съветът на децата гарантира спазването на принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Държавна агенция „Закрила на детето” гледа на съвета като неделима част от своята дейност, тъй като той осигурява диалога с децата и възможността да се погледнат проблемите от детска гледна точка. Това е най-правилният начин за преборване на социални несправедливости и за предоставяне на необходимата закрила на застрашени деца.

Децата от община Царево с развито гражданско съзнание, които желаят да вземат участие в националната организация и да помагат на своите връстници могат да подадат своята кандидатура във Фронт-офиса на община Царево всеки работен ден от 08.00 до 17.00ч. Крайният ден за приема на кандидатурите е 24 май. Необходимите документи са формуляр и мотивационно писмо по образец. Подадените формуляри ще бъдат публикувани онлайн на страницата на община Царево, където може да се намери и допълнителна информация,свързана с кандидатстването.

Свали формуляр и мотивационно писмо

За въпроси можете да се обръщате към Златина Димитрова – Главен експерт „Соц. дейности и здравеопазване“, на телефон 0590/55029 или на място в стая 21 в сградата на Община Царево.

Оставете коментар

avatar