Книга за легендите на Странджа ще развива нестандартен туризъм в планината

Преданията и легендите на Странджа планина, родени в българската и в турската ѝ част, бяха издадени в специален сборник, озаглавен „Странджа – път на легендите”. Изданието е на три езика – български, турски и английски. Целта му е да развие нов, неконвенционален туризъм в планината, а именно – легендарния.

Легендарният туризъм е нова концепция, създадена да привлече посетители на територията на райони, прочути със своите предания. Макар за тях да няма достоверна историческа информация, легендите на Странджа са се предавали с векове сред местното население, което ги е утвърдило като част от фолклора, устната и песенната традиция на местността. Освен това с преданията са пряко свързани и много от забележителностите из планината, което може да ги превърне в част от атракционни маршрути.

Книгата е завършек на проекта „Пътят на легендите – създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”, резултатите от който бяха представени миналата седмица в Бургас. Той е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, а участие в него вземат също Център за еврейско-българско сътрудничество Алеф, както и организацията за трансгранична култура в Одрин.

Това е поредната стъпка за развитие и популяризиране на трансграничния регион България-Турция. Освен издаването на книга за легендите на Странджа, в рамките на финансираните по проекта дейности влизат и обучение на екскурзоводи, които да развиват новия туристически продукт, провеждането на курсове със студенти от туристически специалности, както и може би най-важната инициатива – състоялият се миналата година в Приморско артфестивал, наречен „Фестивал на легендите”.

Странджа планина е една от най-обвитите в загадки и притежава много мистични места, които биха могли да привлекат туристи от страната и чужбина. Гробницата на Бастет в Малко Търново например открай време вълнува езотерици и египтолози от цял свят. Участниците в проекта „Пътят на легендите” от българска и турска страна желаят да популяризират и останалите привлекателни дестинации, свързани с легенди и предания.

Оставете коментар

avatar