Учени откриха два нови вида диви орхидеи в Странджа

Два нови вида диви орхидеи бяха открити в Странджа след мащабен съвместен проект на сдружение „Една природа“ и горското стопанство към турския град Демиркьой. Проучването е проведено в рамките на общо 47 дни работа на терен – 28 дни в българската част на Странджа и 19 в турската. Научният екип от българска страна включва д-р Светла Далакчиева, доц. д-р Антоанета Петрова, Константин Попов и Иван Костадинов.

Откритите нови видове орхидеи в Странджа са месесточервеният дланокоренник (Dactylorhiza incarnata) – в България, и призрачната орхидея (Epipogium aphyllum) – в Турция. Общо установените видове са 32, от които 24 се срещат и от двете страни на планината. Картирани с GPS координати са 793 находища с общо над 100 000 екземпляра.

Откритието е направено благодарение на нов софтуер, разработен от научния екип по програма за трансгранично сътрудничество. Той позволява по-лесно определяне на растителните видове и оценка на техните местообитания. Може да бъде инсталиран на всякакви мобилни устройства – таблети, мобилни телефони и т.н. От данните ще могат да се възползват служителите на местните горски стопанства, РИОСВ-Бургас, Природонаучния музей в Бургас и ПП „Странджа“. Така те ще могат да продължат проучванията и да регистрират нови екземпляри от красивото цвете, както и да изпращат сигнали за потенциални опасности за хабитатите.

Можете да научите повече, като посетите www.orchis.onenat.org – сайт, специално създаден в полза на проучването за видовете орхидеи в Странджа.

Оставете коментар

avatar