Собственичката на две бунгала на къмпинг Нестинарка, които са били съборени, ще съди община Царево за неправомерното разрушаване на имуществото си. Кметът Лапчев заяви, че случилото се е в съгласие с издадена от общинската администрация заповед за премахване на незаконни строежи и събарянето не е неправомерно.

Христина Христова, която е ищца по делото, твърди, че притежаваните от нея бунгала са срутени на 3 март, който е национален празник и почивен ден. Заповедта за премахването им пък е издадена предния ден, което е лишило Христова от законовата ù възможност за обжалване. Бунгалата са били нейна собственост повече от десет години, но са се намирали върху общинска земя. Хотелиерката е недоволна, тъй като земята е обявена на търг, но не е била уведомена за него. Освен това не е било направено предложение първо тя да закупи терена, какъвто според нея е законният ред.

Собственичката на двете съборени бунгала обжалва заповедта на кмета, тъй като в нея сградите са категоризирани по чл. 60 като опасни, а според нея те не са такива, тъй като са били на един етаж, масивни и трайно прикрепени към земята. Според Христина Христова срутването е неправомерно и поради факта, че не е спазено правото ù да обжалва в 14-дневен срок, който фигурира и в самата заповед. Жената твърди, че в събарянето са взели участие полицаи, които не са ù дали възможност дори да изнесе вещите си. Христова е имала предишни спорове с новия собственик на земята – в частно гражданско дело относно уреждане собствеността на земята и на бунгалата, но до споразумение не се е стигнало.

В отговор пред БНР – Бургас Георги Лапчев обясни, че общината е изпратила на Христина Христова документация за изясняване на собствеността на въпросните бунгала. Тогава обаче тя е заявила, че не е собственик нито на земята, нито на бунгалата и следователно не е компетентен юридически субект по въпроса за незаконните постройки, което и сама е декларирала неколкократно пред общинската администрация.

Това не са единствените незаконни сгради на „Нестинарка”. Заповедта обхваща всички подобни постройки на къмпинга, а не само двете съборени бунгала на Христова. Всички собственици на постройки, подлежащи на премахване, са били уведомени за това още през ноември.

Според кмета собственичката е могла да вземе участие в търга, тъй като е била информирана за него. Заповедта му пък е с предварително изпълнение, с оглед предстоящия летен сезон, поради което Христова не може да има претенции за 14-дневния срок за обжалване. Тя е оспорила предварителното изпълнение в бургаски Административен съд, който е отсъдил, че общественият интерес е по-голям и е отхвърлил жалбата ù. Бившата собственичка съди общината за принудителни действия, каквито обаче според Лапчев не е имало, тъй като новия собственик на земята доброволно е извършил премахването на незаконни постройки. В същия имот има и незаконен път върху общинска земя, както и са излети бетонови фундаменти, също незаконно и това е извършено по време на стопанисването му от Христова.

Делото е насрочено за 25 април в Административен съд – Бургас. Ако Христова спечели делото за двете съборени бунгала,тя ще възстанови собствеността си, а община Царево ще е длъжна да заплати разходите за нанесените ѝ щети.

Оставете коментар

avatar