Собствениците на туристически обекти, които желаят да продължат търговската си дейност, ще трябва да подновят категорията на обектите си през тази година, обявиха от администрацията на община Царево. Подновяването става чрез подаване на декларация.

Продължаването на съществуващите удостоверения за категоризации е необходимо поради изменение в Закона за туризма. Според законовата промяна собствениците на места за настаняване, както и на заведения за хранене и развлечения, с категоризация, влязла в сила през 2011 г., се задължават да ги прекатегоризират през настоящата година. Според друг параграф от наредбата, приета през 2013 г., безсрочната категоризация на хотели, ресторанти и други туристически обекти вече ще бъде ограничена със срок до 5 години и също изтича през 2018 г. Целта на изменението в закона е унифициране на услугите, предлагани в туристическия сектор, както и подобряване на тяхното качество.

Новите декларации за потвърждаване на сегашната категория или заявяването на различна от действащата, трябва да бъдат подадени до три месеца преди изтичането на петгодишния срок. Хотелиерите и ресторантьорите трябва да заплатят и такса за посещение за проверка на туристическия обект по установената тарифа съгласно чл. 69, ал.3. За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава след връщане на предходно издаденото, а при промяна на категорията на обектите новата табела се получава също след връщане на предходната.

Ако собствениците не заявят желанието си за подновяване на категорията на обектите, тя ще се прекрати автоматично при изтичане на срока. Повече информация може да бъде получена от отдел Стопански дейности към Община Царево, във Фронт офиса, в кметствата в с.Лозенец и гр.Ахтопол, както и на телефон 0590-55013.

Оставете коментар

avatar