Ученици от Царево засадиха дръвчета в Приморско

Ученици от СУ „Н.Й. Вапцаров” взеха участие в инициатива на Дендрариума в Приморско и засадиха дръвчета. Включиха се учащи се в осми, десети и единадесети клас, а идеята е дошла от Държавно горско стопанство – Царево.

Засадените от децата дръвчета са отгледани в намиращата се на територията на ДГС – Царево разсадник „Зиркова воденица”, известен с разнообразието си от видове и наличието на екзотични дървесни видове, което го превръща във важна част от екологията и озеленяването на района. Лесничейството в Царево бе представлявано от директора на стопанството инж. Николай Вълчанов, заместник директора – Петко Стамболиев, началника на залесения участък Митко Анастасов, както и лесовъдите Марин Манолов и Георги Русинов.

Теренът, подлежащ на залесяване също бе внимателно подбран – той се намира в Дендрариума на Приморско. Петко Стамболиев разясни пред учениците значението на мястото, което притежава уникални характеристики. Това е територията в Югоизточна България с най-благоприятна почва за отглеждане на множество различни дървесни и храстови култури – около 135. Дендрариумът се намира край гр. Приморско, по пътя за с. Писменово. Създаден е през 1986г. с изследователска цел – за извършване на проучвания относно лесовъдството и екологията на Крайморска Странджа, за изпитване на различни средства за защита на растенията от вредители и болести и за експериментиране с укрепително и противоерозионно залесяване по крайбрежни склонове.

Учениците от Царево следва да бъдат похвалени за изцяло доброволното си участие в залесителните дейности по време на ваканцията. Благодарение на инициативата Дендрариумът ще може по-ефективно да извършва проучванията си и да изпълни целите си.

Оставете коментар

avatar