Сонарите са основната причина за смъртта на муткура

От Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас откриха „зелена” телефонна линия за подаване на сигнали за бедстващи или мъртви делфини. Официалният номер е 056/813 212, а в извънработно време може да се съобщи на 0889 09 65 77.

Мотивът за откриване на линията са постъпилите в инспекцията два сигнала за мъртви делфини, намерени на Северния плаж в Бургас през уикенда. В двата случая се счита, че няма белези на насилствена смърт, причината все още не е открита и ще се изяснява от инспекторите.

В Черно море се срещат три вида делфини – афала, обикновен и муткур. Поради климатичните промени и вследствие на човешката дейност, към днешна дата всички те са със статут на защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Нормативната уредба забранява тяхното обезпокояване по какъвто и да е начин, а също и преследването, улова, избиването или вземането на останките на открити мъртви делфини.

Смъртта на морски бозайник вследствие на човешка дейност е престъпление според Наказателно-процесуалния кодекс. При установяването на такова следва сезиране на прокуратурата. Санкцията за лице, което „унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по Приложение № 3” към Закона за Биологичното разнообразие, е глоба в размер от 5000 до 20 000 лв. и лишаване от свобода до 5 години, съгласно Наказателния кодекс.

Нов телефон за сигнали за мъртви делфини обявиха от РИОСВ
Устройствата за звукова сигнализация в действие. Илюстрация: Andy McLaughlin

Взаимодействието между морските бозайници и риболовците е проблем в световен мащаб, тъй като те най-често загиват оплетени в мрежите, привлечени от голямото количество уловена риба на едно място. Тъй като са бозайници, те не успяват да достигнат до повърхността и да поемат въздух, вследствие на което се удавят. Една добра практика за ограничаване на проблема е поставянето на т.нар. „пингъри” – устройства, които излъчват ултразвук и по този начин отблъскват делфините от рибарските мрежи, без обаче да им нанасят вреда или да ги отдалечават от естественото им местообитание. От 2016 г. методът се прилага и по българското Черноморие, като обратната връзка от рибарите сочи, че резултатите са положителни и може да се осигури успешното съжителство между рибари и делфини.

Оставете коментар

avatar