Замърсяване в Черно море

Семинар, посветен на опазването на околната среда и въздействието на прекомерното замърсяване в Черно море с твърди отпадъци, стартира днес в Бургас. Събитието се провежда между 10:30 и 15:30 ч. на 2-ри и 3-ти октомври в експозиционен център „Флора“, а посетителите ще могат да присъстват на лекции, водени от учени и преподаватели, фокусирани върху устойчивото използване на природни ресурси.

Сред обсъжданите теми ще бъдат видовете отпадъци в морето и разпространението им, методиката на проучване и наблюдение на замърсеността. Особено внимание ще се обърне на опасностите, свързани с прекомерното замърсяване в Черно море с пластмаса, разпространението и влиянието на микропластмасата в лагуните по света, корабите като източник на замърсяване с твърди отпадъци, както и възможностите за заустване. Посетителите ще могат да научат също как се прави оценка на риска от замърсяване, какво е състоянието на Черно море в момента, как се извършва мониторинг на отпадъците във водите и по морското дъно, каква е отговорността на хората към морските екосистеми и най-важното – какво може да направи всеки от нас, за да намали личния си отпечатък върху природата.

Водещи на лекциите ще бъдат гл. ас. д-р Иван Чобанов от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Спас Узунов от Българска фондация Биоразнообразие, гл. ас. Виолета Слабакова и д-р Радослава Бекова от Институт по океанология към БАН, Никола Бобчев (за кампанията „Свободни от пластмаса’, съвместен проект на Greenpeace България и сдружение „За Земята“), Медия Гумус от Басейнова дирекция „Черноморски район“, доц. д-р Маруся Любчева от сдружение „Черноморски институт“, Кремена Ватева за местната доброволческа инициатива „Бургас рециклира“, Светла Далакчиева от Природонаучен музей – Бургас и др.

Семинарът е част от международен проект по разработване на иновационни методи за намаляване на отпадъците по крайбрежието на Черно море, в който си партнират община Бургас, фондация „Виа Понтика“, Морски университет – Констанца, Румъния и Държавният университет в Тбилиси, Грузия. Крайният резултат от проекта ще бъде компютърно моделирана карта на участъците с най-силно замърсяване в Черно море, а една от главните му цели е да се промени нагласата към екологията у нас и да се организират повече доброволни кампании за почистване.

Оставете коментар

avatar