Община Царево закупи три нови специализирани автомобила
Всичките автомобили отговарят на екологичните изисквания по стандарта ЕВРО 5.

Община Царево закупи три нови специализирани машини за нуждите на дейност „Чистота” с предвидените и събрани от такса смет средства през 2013г. След проведена открита процедура за „Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“, фирмата спечелила поръчката ДЗЗД „БУЛСЕРВИЗ – Гр.Бургас” достави машините. Те са на марката Iveco и са товарен автомобил – самосвал, сметосъбиращ автомобил и специализиран автомобил за почистване на улици. Машините са закупени изцяло със средства на Община Царево и са на стойност 560 000лв. с ДДС.

Сметосъбиращият автомобил е модел „Eurocargo”, с товароносимост 7100кг. и обем на сметосъбиращата надстройка 16 куб.м.

Специализираният автомобил за почистване на улици е модел „Cargo” с допустима маса 10 000кг., товароносимост и обем на резервоара 4 500 кг. Системата за миене и оросяване се осъществява чрез рейка с дюзи с дължина 2,5 м, разположена в предната част, под предната броня. Машината разполага и с допълнителна система за миене, поливане и противопожарни действия – посредством ръчна макара с маркуч, с дължина 20 м, разположени в задната част.

Самосвала е модел „Daily” с допустимо общо тегло – 3 500 кг., стоманена конструкция с тристранно разтоварване и обем на коша – 3.0 куб.м. Всичките автомобили отговарят на екологичните изисквания по стандарта ЕВРО 5.

През последните години старите машини имаха много разходи за поддръжка и поради спешните аварийни ремонти, графикът за сметосъбирането неколкократно е нарушаван. Това създаваше много неудобства за жителите и общинското ръководство. Новите автомобили значително намаляват разходите за гориво и престой, улесняват работата на служителите и увеличават производителността на работа.

Жителите на община Царево в най-скоро време ще почувстват ефекта от новата техника, а вложените инвестиции ще се възстановят бързо. Общината има като приоритет чистотата на града и съставните населени места. Надяваме се постепенно да обновим целият автопарк от специализирани автомобили. – заяви зам.кметът на Община Царево, инж. Станислав Добрев.

До края на месец февруари в Община Царево ще бъдат доставени други две нови машини – сметосъбирачна машина, специализирана машина за почистване на улиците, както и контейнери за отпадъци тип „Бобър”. Това се случва в рамките на проект „По-чисто бъдеще“, който се изпълнява между Община Царево и Областна управа, Къркларели, Турция. Процедурите са проведени, машините са доставени в Къркларели, по договор с избрания изпълнител в Царево това ще се случи в края на месеца. Общата стойност на дейностите по проекта е 565 441 евро за двата партньора. Целта е всяко населено място в граничните райони на двете страни да живее в чиста околна среда и хората да бъдат напълно информирани за рециклирането.

Оставете коментар

avatar