Пътят Царево – Ахтопол ще бъде готов до края на годината

Община Царево обяви обществена поръчка за строителни работи по полагане на пътна настилка. Прогнозната цена е 1,8 млн. лева без ДДС, а срокът на договора е до края на 2017 г.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Едната е за полагане на пътна настилка по улици в населените места, а втората – за пътна настилка по четвъртокласните пътища в общината. Участниците могат да подават оферти за една от тях или за двете. Дейностите включват:

  • изкъртване на повредена асфалтова настилка
  • профилиране и уплътняване на земното легло
  • доставка на трошен камък
  • фрезоване на повредена настилки
  • доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см
  • оформяне на банкети
  • повдигане (сваляне) на ревизионни шахти и др.

Участниците трябва да разполагат със собствен ресурс в размер на 30% от стойността на позицията/позициите, за които кандидатстват. Компаниите също така трябва да са изпълнили сходни поръчки на стойност поне колкото прогнозната. Оферти могат да се подават до 25 февруари.

Оставете коментар

avatar