Започна премахването на незаконни постройки в Царево
Община Царево започна принудително премахване на незаконни постройки за отглеждане на животни, които се намират в западната част на града.

На въпросният терен са извършени два огледа от служители на Общинска администрация, за което са съставени и протоколи. Селскостопанските бараки, в които се отглеждат животни са безразборно и хаотично разположени в посочения терен, неподходящи са по местоположение, изградени са от подръчни материали и не отговарят на санитарно-хигиенните норми. Въз основа на протоколите през месец юли и месец август 2013 г. са издадени 14 броя заповеди със срок за доброволно премахване на постройки (кочини) и 2 броя заповеди със срок за доброволно премахване на три броя панелни стоманобетонни конструкции.

Всички заповеди са изпратени по пощата с писма с обратни разписки на собствениците, залепени са на постройките и на информационното табло на Община Царево.

Със заповед на Кмета на Община Царево и на основание Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или на части от тях на територията на Община Царево е определено принудителното премахване на обектите да започне, в случай че те не са премахнати в сроковете за доброволни изпълнение.

Оставете коментар

avatar