Петметрови тотеми посрещат гостите на Природен парк

Природен парк „Странджа“ търси осиновители на пътеки, заслони и чешми, съобщиха от там. Причината е, че пред дирекцията на парка стои отговорността за извършването на ремонтни и възстановителни работи по инфраструктурата, изградена през последните 21 години, откакто паркът съществува. В изпълнение на тази дейност е извършена инвентаризация на повредени информационни табели, заслони и други елементи на туристическите маршрути, с цел облагородяване на туристическата и информационна среда по територията на защитената територия.

Заради ограниченото финансиране обаче Дирекцията на природен парк „Странджа“ търси всякакви възможности за изпълнението на тази задача – спонсориране от подкрепящи екологични проекти организации, горското ведомство, държавните горски предприятия. Тук влиза и осиновяването на туристически маршрути от подпомагащи организации, което е практика в много страни.

От там дават няколко телефона, на които може да се обади всеки, който иска да помогнете, а също и да сигнализира за нередности или да предложи какво още може да се направи на огромната паркова територия на ПП „Странджа”: инж. Димо Димов – 0889630131; д-р Дико Патронов – 0886012259; инж. Стефан Златаров – 887710686.

Оставете коментар

avatar