Eвропроект ще пази дюните и белия щъркел в Странджа

Международен проект – BE-NATUR за опазването на био разнообразието в Природен парк Странджа беше представен днес. Той се финансира по Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Целта му е по-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000.

Три са основните насоки, по които ще работят еколози и експерти – опазване на дюните, блатните костенурки и на белите щъркели, както и възможностите за развитие на туризъм и биоземеделие.

Иван Камбуров, заяви още, че за съжаление природата не е приоритет за ЕС. Оказва се, че туристите посещават конкретна страна заради културни ценности, археологически забележителности, но много малко идват, за да се докоснат до природата.

Николай Цанков от Природонаучния музей каза, че е нужно да се изготви план за фактическото състояние и начините за опазване на блатните костенурки, които се явяват индикатор за състоянието на речните екосистеми.

Един от най-сериозните проблеми за опазването на Природен парк Странджа е продължаващата урбанизация на част от крайбрежието. Директорът на парка Стефан Златаров даде пример с Общия устройствен план на Царево, който се обжалва.

По новия проект ще работят съвместно еколози от 7 държави – Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Сумата за България е близо 200 000 евро.

Оставете коментар

avatar