Сонарите са основната причина за смъртта на муткура

Основна причина за смъртта на муткура, най-малкият делфин в Черно море, са сонарите. Те са причина и за нарушаване на миграционния процес и т.нар. памет на делфините. Има достатъчно научен материал относно смъртоносното влияние на сонарите върху китоподобните бозайници. Съгласно международната практика е установена пряка връзка между опитите на делфините да излязат на брега, единствено и само, за да успеят да се спасят от поразяващото действие на сонарите, причиняващо загуба на ориентация и мозъчни кръвоизливи на китоподобните.

През юли 2016 бе проведено поредното военно учение „Бриз 2016“, в което взеха участие над 25 кораба от военноморските сили на България, Гърция, Румъния, Турция и САЩ.

Дни по-късно РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас и групи доброволци започнаха да регистрират засилено изхвърляне на мъртви китоподобни по Черноморието, което продължава и до момента. Ако се направи обобщен анализ на статистиката на намерените мъртви делфини, може да се установи връзка с извършените военни учения на територията на Румъния и България.

Особено важен е въпросът със създаването и управлението на защитени зони в българската изключителна икономическа зона на Черно море, като чрез тях да бъдат предотвратени извършването на военни учения и други мероприятия по време на миграцията и размножителните периоди на китоподобните, влияещи пагубно на цялата екосистема.

По време на обследванията са били установени и други фактори, които могат да са причинители на смъртта на морските бозайници. За смъртта на множество малки от вида Морска свиня, причината може да бъде промяната на местообитанията на по-големия вид – афала, който напада малките на морската свиня.

Унищожението на рибните ресурси в района на българското крайбрежие е свързано също така и с нарушение на миграционния процес на рибата и миграционната памет в дългосрочен план, което води до големи последствия върху екосистемата на Черно море.

Този сериозен проблем, свързан с живота на морските обитатели, трябва да бъде разгледан във всичките му аспекти, чрез различни форми на публичен дебат, с участието на всички заинтересовани страни.

Оставете коментар

avatar