Над 20 милиона лева ще получат три нови Местни инициативни рибарски групи

Изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов подписа днес три договора на обща стойност 20 320 586 лв. между ИАРА и новите Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Новите Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) са: Бяла – Аврен – Долни Чифлик; Поморие – Несебър и Приморско-Созопол-Царево.

6 258 462 лв. е сумата, която ще получи групата Поморие – Несебър. Идеята е в рамките на проекта до 2015 да се осигурят 130 нови работни места в областта, както и да се обучат и да се повиши квалификацията на 80 души.

В програмата е заложено и да се работи за развитие на местния туризъм като се използват природните и културни особености на зоната.

Другите 7 млн. лв. отиват в групата Приморско-Созопол-Царево за периода 2011 – 2013 г. С тях трябва да се стимулира местното рибарство чрез производството на аквакултури и уникални марки продукти с висока добавена стойност.

Друга точка от проекта е да се развие екотуризма и атракциите в областта. Сред основните приоритети на програмата са и повишаване на продуктивността на рибарството в региона, за да може отрасълът да е още по-конкурентоспособен.

Опазването на околната среда, развитието и съхраняването на историческите и архитектурни паметници също са приоритет на проекта.

Очаква се до края на изпълнението на местната стратегия за развитие 45 проекта за над 8 млн. лв. да са успешно приключени, 50 да бъдат новосъздадените работни места, 7 нови туристически атракции и над 50 обучени рибари, допълниха от ИАРА.

Оставете коментар

avatar