Обучение на деца по проект
Децата бяха запознати с видовете отпадъци, разделното им събиране, начините за рециклиране и ползата от използване на рециклируеми опаковки.

В четвъртите класове на СОУ „Никола Вапцаров“ гр. Царево се проведе обучение по проект „По-чисто бъдеще“, финансиран от ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция.

Децата бяха запознати с видовете отпадъци, разделното им събиране, начините за рециклиране и ползата от използване на рециклируеми опаковки. Беше им обяснено как да разпознават маркировките за еко и рециклируеми опаковки и обозначенията. Прожектирани бяха образователни филмчета, които показаха на децата как да пестят електроенергия и вода, как изхвърлените опаковки вредят на животните и замърсяват природата. Всички деца получиха чанти, изработени от екоматериал, химикали, материали за проекта и дискове с прожектираните филмчета.

Децата споделиха своите знания за опазване на природата и необходимостта всички да се грижим да не я замърсяваме, за да живеем в по-чисто бъдеще.

Предстоят срещи и с ученици от горните класове на същата тематика, както и с деца от училище „Кирил и Методий“ гр.Ахтопол.

По проекта бяха закупени две мащини – сметопочистваща и машина за миене на улици, които ще се грижат за чистотата в община Царево. Предстои закупуването на 220 броя контейнери.

Оставете коментар

avatar